Zapraszamy do Poradni Lekarza Rodzinnego.

Zapewniamy konsultacje internistyczne, pediatryczne oraz diabetologiczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Poradnia okulistyczna

W poradni okulistycznej wykonujemy pełny zakres badań, specjalizujemy się w badaniu powikłań ocznych w przebiegu cukrzycy. Dysponujemy wysokospecjalistycznym sprzętem laserowym, jedynym w okolicy, do leczenia powikłań w tej chorobie.

 

Lecznie jaskry:

 • badanie ostrości wzroku do dali i bliży,
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego,
 • pomiar wady wzroku (autorefraktometria),
 • badanie grubości rogówki, pachymetria, nieprawidłowa grubość rogówki noże fałszować wynik ciśnienia wewnątrzgałkowego i wpływać na nieprawidłową diagnozę choroby.
 • nowoczesna diagnostyka i po zdiagnozowaniu,dalsze monitorowanie zmian jaskrowych przy użyciu aparatów.

a) HRT 3
b) GDX VCC
c) pola widzenia, perymetria,

 • zapobieganie dalszemu rozwojowi choroby poprzez wykonywanie zabiegów laserowych

a) Iridectomii Laserowej Nd YAQ
b) Trabeculoplastyki laserowej ALT
c) Trabeculoplastyki laserowej selektywnej SLT, aparat jedyny w regionie

 • wprowadzanie nowoczesnych form leczenia farmakologicznego na europejskim poziomie,
 • obserwowanie dna oka, na każdej wizycie,
 • wydawanie zaświadczeń i opinii lekarskich.

 

Leczenie retinopatii cukrzycowej:

 • dobór okularów do dali, bliży, dwuogniskowych, progresywnych oraz soczewek kontaktowych, pomiar mocy optycznej okularów,
 • badanie komputerowe wzroku (autorefraktometria),
 • bezkontaktowy pomiar ciśnienia śródgałkowego,
 • pomiar grubości rogówki (pachymetria) i krzywizny (autokeratometria- astygmatyzm nieregularny),
 • diagnostyka i leczenie schorzeń przedniego odcinka oka:

Suche oko, alergia, zaćma, zapalenia spojówek i rogówki- badanie w lampie szczelinowej, pomoc w nagłych wypadkach- ciała obce, ból oka, "czerwone oko"

Zaćma wtórna- zabiegi capsulotomii laserem Nd:Yag 1064nm (Ellex)

 • diagnostyka i leczenie schorzeń tylnego odcinka oka:

- naczyniówki,

- ciała szklistego,

- siatkówki,

- powikłania cukrzycowe (retinopatia cukrzycowa); Laseroterapia 532nm(Ellex),

- zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD),

- powikłania naczyniowe, zakrzepy (nadciśnienie tętnicze),

- zwyrodnienia, nowotwory (guzy),

- badanie dna oka (konsultacje, orzecznictwo).

Poradnia neurologiczna

Leczymy choroby i zaburzenia rozwoju obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego jak: 

- zaburzenia napadowe (padaczka, stany migrenowe)

- stwardnienie rozsiane

- zaburzenia ruchowe

- choroby otępienne

- guzy mózgu

- udary mózgu

- dyskopatie

- neuropatie

- inne choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu powstała w 2008 roku w ramach Niepublicznego zespołu Opieki Zdrowotnej "Joloko". W poradni pracują wykfalifikowani lekarze posiadający doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z dolegliwościami bólowymi.

Oferta Poradni skierowana jest do Pacjentów, u których występuje:

- nieokreślony ból, nienadający się do chirurgicznej interwencji,

- ból nieustępujący po fizjoterapii,

- ból trwający dłużej niż 1 miesiąc,

- ból nieustępujący po wcześniejszych interwencjach leczniczych,

- stały ból pooperacyjny,

- ból, który zaburza normalne funkcjonowanie,

- ostry i przewlekły ból kręgosłupa,
- ból mięśniowy,
- ból głowy oraz w obrębie twarzy,
- złożony wieloobjawowy miejscowy zespoł bólowy,
- ból stawów,
- ból na tle miażdżycy naczyń,
- neuralgia,
- półpasiec i neuralgia popółpaścowa,
- ból nowotworowy.

 

Rodzaje Usług w Poradni Leczenia Bólu:

- farmakoterapia,

- diagnostyczne i terapeutyczne blokady nerwowe,

- ostrzykiwanie punktów spustowych,

- podanie leków do stawów kręgosłupa i stawu biodrowo-lędźwiowego,

- podanie leków do przestrzeni zewnątrzoponowej,

- przezskórna stymulacja nerwów (TENS),

- akupunktura,

- elektroakupunktura,

- terapia skojarzona.

Poradnia ginekologiczna

Poradnia dysponuje USG 3D oraz wykonuje badania w ramach NFZ:

- dopplerowskie

- cytologiczne

- kolposkopowe

- elektrokoagulacyjne i elektrokonizacyjne

- leczenie zachowawcze farmakologiczne

 

Ginekologia

- Poradnictwo ginekologiczne, diagnostyka i leczenie schorzeń narządu rodnego,

- zaburzenia miesiączkowania, okresu klimakterium i menopauzy, zaburzenia hormonalne wieku dojrzewania, zaburzenia płodności, endometrioza, zespół napięcia przedmiesiączkowego

- Antykoncepcja (porady, indywidualny dobór metod antykoncepcji, antykoncepcja hormonalna, naturalne metody planowania rodziny)

- Wkładki antykoncepcyjne, możliwośc założenia i usunięcia wkładki (wkładki tradycyjne, Mirena)

- Hormonalna terapia zastępcza (diagnostyka i dobór metod leczenia okresu menopauzalnego)

- Profilaktyka nowotworu szyjki macicy - wykrywanie, szczepienia przeciwko HPV

- Badania cytologiczne (profesjonalna ocena onkologiczna przez histopatomorfologa)

- Bezbolesne leczenie nadżerek (elektrokoagulacja, leczenie farmakologiczne)

 

Położnictwo

- Poradnictwo prekoncepcyjne (przygotowanie do ciąży)

- Porady w zakresie położnictwa

- Prowadzenie ciąży fizjologicznej i wysokiego ryzyka

- Opieka przedporodowa oraz poporodowa

- Współpraca z indywidualnymi Położnymi

 

Diagnostyka ultrasonograficzna

- USG 3D ginekologiczne przezbrzuszne i przezpochwowe (diagnostyka nieprawidłowych krwawień, schorzeń narządu rodnego, zatrzymania miesiączkowania, ocena wkładki wewnątrzmacicznej, monitorowanie wpływu terapii hormonalnej, diagnostyka owulacji)

- Diagnostyka ultrasonograficzna ciąży (diagnostyka wczesnej ciąży, ocena rozwoju ciąży, ocena wydolności szyjki macicy i diagnostyka krwanień w ciąży)

Poradnia alergologiczna

- diagnostyka i leczenie chorób alergicznych

- alergiczne punktowe testy skórne:

 wziewne

 pokarmowe

- spirometria (próba rozkurczowa), badanie czynnościowe dolnych dróg oddechowych, diagnostyka astmy oskrzelowej

- rynomanometria- badanie czynnościowe nosa, badanie drożności nosa

- odczulanie

- szczepienia ochronne

Poradnia Lekarza Rodzinnego

Zapraszamy do poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie sprawujemy kompleksową opiekę nad naszymi pacjentami.

 

Tylko u nas!!

 • Szkoła cukrzycy  
 • Holter RR
 • Badanie układu naczyniowego

 

POBIERZ DEKLARACJĘ WYBORU LEKARZA POZ

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Pacjenci ci nie potrzebują hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych we współpracy z lekarzem rodzinnym.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci w dowolnym wieku, obłożnie i/lub przewlekle chory, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczeniem zdolności do samoopieki, którzy w ocenie wg skali Barhel uzyskali od 0 do 40 punków.

Pielęgniarską opieką długoterminową nie mogą być objęci pacjenci w ostrej fazie choroby psychicznej i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

 

System kierowania:

Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest:

wniosek lekarza poz lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych

zgoda pacjenta wyrażona na piśmie

kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych

przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji

kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością

Do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej należy:

realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania

pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym

edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin

pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu

wykonywanie zleceń lekarskich

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

objętych opieką przez hospicjum domowe

objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej

objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie

w ostrej fazie choroby psychicznej

Opieka pielęgniarska jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

Osoba obłożnie chora oprócz opieki pielęgniarskiej ma również prawo do wizyt domowych zarówno lekarza POZ jak i lekarza specjalisty.

Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu zdrowia odbywa się co miesiąc przez pielęgniarkę. W przypadku gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów wg skali Barthel NFZ nie finansuje dalszej opieki.

Gabinet zabiegowy

Harmonogram pracy gabinetu zabiegowego:

 • Gabinet zabiegowy czynny w godzinach: 8:00-18:00
 • Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych: 8:00-10:00

Poradnia dietetyczna - usługi odpłatne

Prawidłowe odżywianie to podstawa zdrowego trybu życia i dobrego samopoczucia.

Na podstawie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego dietetyk mgr Marzena Szwed opracuje plan dietetyczny dobrany indywidualnie dla Twoich potrzeb.

 

Zakres konsultacji obejmuje porady związane z:

 • odchudzaniem,
 • zdrowym odżywianiem,
 • programem żywieniowym w alergiach i nietolerancjach pokarmowych,
 • dietą kobiet planujących ciążę, ciężarnych oraz karmiących piersią,
 • odżywianiem w chorobach dietozależnych,
 • ustaleniem jadłospisu dla dzieci,
 • dietą wegańską, wegetariańską oraz bezglutenową.

Poradnia psychologiczna - usługi odpłatne

Cel poradni:

 • dbanie o harmonijny rozwój psychiczny dzieci i młodzieży,
 • objęcie wsparciem pacjentów w trudnych momentach życia,
 • kształtowanie właściwej samooceny,
 • pomoc w budowaniu relacji rodzinnych oraz międzyludzkich,
 • doradztwo jak wykorzystać umiejętności i uzdolnienia,
 • pobudzenie do działania, realizacji wyznaczonych sobie celów.

Poradnia psychoterapii i psychiatrii - usługi odpłatne

dr Filip Kościuszko

 

Poradnia ortoptyczno-pleoptyczna - usługi odpłatne

Jeżeli Twoje dziecko:

 • narzeka na ból głowy lub oczu podczas czytania,
 • szybko męczy się, rezygnuje bądz unika czytania,
 • podczas pisania i czytania opuszcza lub dodaje litery,
 • ma niski poziom graficzny pisma,
 • pisze cyfry i/lub litery z odbiciem lustyrzanym,
 • przechyla głowę podczas pracy wzrokowej w bliży

Przyjdź do ortoptysty, który zajmie się diagnozą i leczeniem zaburzeń widzenia obuocznego, niedowidzenia i zeza.

 

Zakres badań i ćwiczeń:

- Badania:

 • na synoptoforze (kąt zeza, stopnie widzenia obuocznego),
 • widzenia stereoskopowego
 • badanie ruchomości gałek ocznych,
 • wykrywanie zeza (zbieżny, rozbieżny, ukryty)
 • niedowidzenia tzw. "leniwe oko",
 • zaburzeń akomodacji,
 • ostrości wzroku do dali i do bliży.

- Ćwiczenia:

 • pleoptyczne (leczenie niedowidzenia),
 • ortoptyczne (leczenie zaburzeń widzenia obuocznego i zeza),
 • ćwiczenia jednoczesnej percepcji, fuzji i jej zakresów oraz stereopsji,
 • ćwiczenia konwergencji,
 • usprawnianie akomodacji,
 • rehabilitacja wzroku przed i po zabiegu operacyjnym zeza,
 • nauka dzieci i ich rodziców zasad wykonywania ćwiczeń w domu.

Badanie w kierunku nietolerancji laktozy - usługi odpłatne

Laktoza to dwucukier znajdujący się w mleku oraz przetworach mlecznych. Cukier ten jest rozkładany w jelicie cienkim przez enzym laktazę. Niski poziom tego enzymu powoduje degradacje bakteryjną laktozy, wynikiem czego pacjent może skarżyć się na bóle brzucha, biegunki, wzdęcia, a także przelewanie
w jamie brzusznej. Symptomy nietolerancji laktozy są niespecyficzne. Przypominają objawy wielu chorób przewodu pokarmowego (głównie zespołu jelita drażliwego).

Test w kierunku nietolerancji wykrywa zaburzenia trawienia i wchłaniania laktozy. Polega on na pobraniu próbek powietrza:

- przed wypiciem roztworu laktozy,

- kilkakrotnym odczycie wyniku po wypiciu roztworu laktozy.

Badanie wykonuje się na czczo, jest bezbolesne i nieinwazyjne.

Badanie układu naczyniowego - usługi odpłatne

Przeciwdziałaj udarom i amputacji- zrób badanie układu naczyniowego!

Choroby tętnic obwodowych stanowią realne zagrożenie dla Twojego zdrowia. Mogą być przyczyną śmierci lub trwałego kalectwa.

 

DROGI PACJENCIE!

→ Jeżeli często odczuwasz skurcze mięśni łydki,

→ Często masz ból nóg nawet po krótkim spacerze lub w spoczynku,

→ Często masz uczucie zimnych stóp,

→ Palisz papierosy,

→ Chorujesz na cukrzycę, miażdżycę, nadciśnienie,

→ W Twojej rodzinie były przypadki miażdżycy i chorób tętnic

JESTEŚ W GRUPIE RYZYKA.

 

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych w 20-50% przypadkach przebiega bezobjawowo.

Wskaźnik kostkowo-ramienny jest podstawowym badaniem w diagnostyce tej choroby.

Poradnia ginekologiczna - usługi odpłatne

dr Marek Gospodaryk

dr Małgorzata Hasiec- Strumpf

dr Radosław Laskowski

dr Cezary Ziółkowski