Zapraszamy do Poradni Lekarza Rodzinnego.

Zapewniamy konsultacje internistyczne, pediatryczne oraz diabetologiczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

cytologia ginekologiczna - usługi odpłatne

cennik cytologii:

 • cytologia ginekologiczna 40 zł
 • cytologia ginekologiczna płynna (LBC) 65 zł
 • cytologia płynna z genotypowaniem: 220 zł

Poradnia okulistyczna

W poradni okulistycznej wykonujemy pełny zakres badań, specjalizujemy się w badaniu powikłań ocznych w przebiegu cukrzycy. Dysponujemy wysokospecjalistycznym sprzętem laserowym, jedynym w okolicy, do leczenia powikłań w tej chorobie.

 

Lecznie jaskry:

 • badanie ostrości wzroku do dali i bliży,
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego,
 • pomiar wady wzroku (autorefraktometria),
 • badanie grubości rogówki, pachymetria, nieprawidłowa grubość rogówki noże fałszować wynik ciśnienia wewnątrzgałkowego i wpływać na nieprawidłową diagnozę choroby.
 • nowoczesna diagnostyka i po zdiagnozowaniu,dalsze monitorowanie zmian jaskrowych przy użyciu aparatów.

a) HRT 3
b) GDX VCC
c) pola widzenia, perymetria,

 • zapobieganie dalszemu rozwojowi choroby poprzez wykonywanie zabiegów laserowych

a) Iridectomii Laserowej Nd YAQ
b) Trabeculoplastyki laserowej ALT
c) Trabeculoplastyki laserowej selektywnej SLT, aparat jedyny w regionie

 • wprowadzanie nowoczesnych form leczenia farmakologicznego na europejskim poziomie,
 • obserwowanie dna oka, na każdej wizycie,
 • wydawanie zaświadczeń i opinii lekarskich.

 

Leczenie retinopatii cukrzycowej:

 • dobór okularów do dali, bliży, dwuogniskowych, progresywnych oraz soczewek kontaktowych, pomiar mocy optycznej okularów,
 • badanie komputerowe wzroku (autorefraktometria),
 • bezkontaktowy pomiar ciśnienia śródgałkowego,
 • pomiar grubości rogówki (pachymetria) i krzywizny (autokeratometria- astygmatyzm nieregularny),
 • diagnostyka i leczenie schorzeń przedniego odcinka oka:

Suche oko, alergia, zaćma, zapalenia spojówek i rogówki- badanie w lampie szczelinowej, pomoc w nagłych wypadkach- ciała obce, ból oka, "czerwone oko"

Zaćma wtórna- zabiegi capsulotomii laserem Nd:Yag 1064nm (Ellex)

 • diagnostyka i leczenie schorzeń tylnego odcinka oka:

- naczyniówki,

- ciała szklistego,

- siatkówki,

- powikłania cukrzycowe (retinopatia cukrzycowa); Laseroterapia 532nm(Ellex),

- zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD),

- powikłania naczyniowe, zakrzepy (nadciśnienie tętnicze),

- zwyrodnienia, nowotwory (guzy),

- badanie dna oka (konsultacje, orzecznictwo).

Poradnia neurologiczna

Leczymy choroby i zaburzenia rozwoju obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego jak: 

- zaburzenia napadowe (padaczka, stany migrenowe)

- stwardnienie rozsiane

- zaburzenia ruchowe

- choroby otępienne

- guzy mózgu

- udary mózgu

- dyskopatie

- neuropatie

- inne choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu powstała w 2008 roku w ramach Niepublicznego zespołu Opieki Zdrowotnej "Joloko". W poradni pracują wykfalifikowani lekarze posiadający doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z dolegliwościami bólowymi.

Oferta Poradni skierowana jest do Pacjentów, u których występuje:

- nieokreślony ból, nienadający się do chirurgicznej interwencji,

- ból nieustępujący po fizjoterapii,

- ból trwający dłużej niż 1 miesiąc,

- ból nieustępujący po wcześniejszych interwencjach leczniczych,

- stały ból pooperacyjny,

- ból, który zaburza normalne funkcjonowanie,

- ostry i przewlekły ból kręgosłupa,
- ból mięśniowy,
- ból głowy oraz w obrębie twarzy,
- złożony wieloobjawowy miejscowy zespoł bólowy,
- ból stawów,
- ból na tle miażdżycy naczyń,
- neuralgia,
- półpasiec i neuralgia popółpaścowa,
- ból nowotworowy.

 

Rodzaje Usług w Poradni Leczenia Bólu:

- farmakoterapia,

- diagnostyczne i terapeutyczne blokady nerwowe,

- ostrzykiwanie punktów spustowych,

- podanie leków do stawów kręgosłupa i stawu biodrowo-lędźwiowego,

- podanie leków do przestrzeni zewnątrzoponowej,

- przezskórna stymulacja nerwów (TENS),

- akupunktura,

- elektroakupunktura,

- terapia skojarzona.

Poradnia ginekologiczna

Poradnia dysponuje USG 3D oraz wykonuje badania w ramach NFZ:

- dopplerowskie

- cytologiczne

- kolposkopowe

- elektrokoagulacyjne i elektrokonizacyjne

- leczenie zachowawcze farmakologiczne

 

Ginekologia

- Poradnictwo ginekologiczne, diagnostyka i leczenie schorzeń narządu rodnego,

- zaburzenia miesiączkowania, okresu klimakterium i menopauzy, zaburzenia hormonalne wieku dojrzewania, zaburzenia płodności, endometrioza, zespół napięcia przedmiesiączkowego

- Antykoncepcja (porady, indywidualny dobór metod antykoncepcji, antykoncepcja hormonalna, naturalne metody planowania rodziny)

- Wkładki antykoncepcyjne, możliwośc założenia i usunięcia wkładki (wkładki tradycyjne, Mirena)

- Hormonalna terapia zastępcza (diagnostyka i dobór metod leczenia okresu menopauzalnego)

- Profilaktyka nowotworu szyjki macicy - wykrywanie, szczepienia przeciwko HPV

- Badania cytologiczne (profesjonalna ocena onkologiczna przez histopatomorfologa)

- Bezbolesne leczenie nadżerek (elektrokoagulacja, leczenie farmakologiczne)

 

Położnictwo

- Poradnictwo prekoncepcyjne (przygotowanie do ciąży)

- Porady w zakresie położnictwa

- Prowadzenie ciąży fizjologicznej i wysokiego ryzyka

- Opieka przedporodowa oraz poporodowa

- Współpraca z indywidualnymi Położnymi

 

Diagnostyka ultrasonograficzna

- USG 3D ginekologiczne przezbrzuszne i przezpochwowe (diagnostyka nieprawidłowych krwawień, schorzeń narządu rodnego, zatrzymania miesiączkowania, ocena wkładki wewnątrzmacicznej, monitorowanie wpływu terapii hormonalnej, diagnostyka owulacji)

- Diagnostyka ultrasonograficzna ciąży (diagnostyka wczesnej ciąży, ocena rozwoju ciąży, ocena wydolności szyjki macicy i diagnostyka krwanień w ciąży)

Poradnia alergologiczna

- diagnostyka i leczenie chorób alergicznych

- alergiczne punktowe testy skórne:

 wziewne

 pokarmowe

- spirometria (próba rozkurczowa), badanie czynnościowe dolnych dróg oddechowych, diagnostyka astmy oskrzelowej

- rynomanometria- badanie czynnościowe nosa, badanie drożności nosa

- odczulanie

- szczepienia ochronne

USG (piersi, jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, układu moczowego, jąder) - usługi odpłatne

cennik USG:

 • USG jamy brzusznej 100 zł
 • USG tarczycy 100 zł
 • USG węzłów chłonnych 90 zł
 • USG układu moczowego 100 zł
 • USG piersi 110 zł
 • USG ślinianek 90 zł
 • USG jądra 90 zł

Poradnia Lekarza Rodzinnego

Zapraszamy do poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie sprawujemy kompleksową opiekę nad naszymi pacjentami.

 

Tylko u nas!!

 • Szkoła cukrzycy  
 • Holter RR
 • Badanie układu naczyniowego
 • USG: jamy brzusznej, układu moczowego, tarczycy, węzłów chłonnych.

 

POBIERZ DEKLARACJĘ WYBORU LEKARZA POZ

POBIERZ DEKLARACJĘ WYBORU PIELĘGNIARKI POZ

POBIERZ DEKLARACJĘ WYBORU POŁOŻNEJ POZ

Poradnia gimnastyki i wad postawy- usługi odpłatne

Prowadzimy indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dzieci i młodzieży z wadami postawy jak np. skolioza, płaskostopie, koślawość stóp, plecy płaskie, koślawość kolan, szpotawość kolan. 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Pacjenci ci nie potrzebują hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych we współpracy z lekarzem rodzinnym.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci w dowolnym wieku, obłożnie i/lub przewlekle chory, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczeniem zdolności do samoopieki, którzy w ocenie wg skali Barhel uzyskali od 0 do 40 punków.

Pielęgniarską opieką długoterminową nie mogą być objęci pacjenci w ostrej fazie choroby psychicznej i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

 

System kierowania:

Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest:

wniosek lekarza poz lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych

zgoda pacjenta wyrażona na piśmie

kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych

przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji

kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością

Do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej należy:

realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania

pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym

edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin

pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu

wykonywanie zleceń lekarskich

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

objętych opieką przez hospicjum domowe

objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej

objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie

w ostrej fazie choroby psychicznej

Opieka pielęgniarska jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

Osoba obłożnie chora oprócz opieki pielęgniarskiej ma również prawo do wizyt domowych zarówno lekarza POZ jak i lekarza specjalisty.

Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu zdrowia odbywa się co miesiąc przez pielęgniarkę. W przypadku gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów wg skali Barthel NFZ nie finansuje dalszej opieki.

Gabinet zabiegowy

Harmonogram pracy gabinetu zabiegowego:

 • Gabinet zabiegowy czynny w godzinach: 8:00-18:00
 • Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych: 8:00-10:00

Poradnia psychoterapii i psychiatrii - usługi odpłatne

dr Filip Kościuszko

 

Paradnia kardiologiczna - usługi odpłatne

Rejestracja pod numerem telefonu: 691 115 775.

 

dr Hanna Batalia

Specjalizacja: pediatra, kardiolog dziecięcy

Wizyty prywatne dla dzieci do 18 r.ż.

 

dr Leszek Batalia

Specjalizacja: internista, kardiolog

Wizyty prywatne oraz w ramach NFZ.

 

dr Elżbieta Rudnik

Specjalizacja: internista, kardiolog

Wizyty prywatne.

 

dr Tomasz Szymczyk

Specjalizacja: internista, kardiolog

Wizyty prywatne.

 

Poradnia ortoptyczno-pleoptyczna - usługi odpłatne

Jeżeli Twoje dziecko:

 • narzeka na ból głowy lub oczu podczas czytania,
 • szybko męczy się, rezygnuje bądz unika czytania,
 • podczas pisania i czytania opuszcza lub dodaje litery,
 • ma niski poziom graficzny pisma,
 • pisze cyfry i/lub litery z odbiciem lustyrzanym,
 • przechyla głowę podczas pracy wzrokowej w bliży

Przyjdź do ortoptysty, który zajmie się diagnozą i leczeniem zaburzeń widzenia obuocznego, niedowidzenia i zeza.

 

Zakres badań i ćwiczeń:

- Badania:

 • na synoptoforze (kąt zeza, stopnie widzenia obuocznego),
 • widzenia stereoskopowego
 • badanie ruchomości gałek ocznych,
 • wykrywanie zeza (zbieżny, rozbieżny, ukryty)
 • niedowidzenia tzw. "leniwe oko",
 • zaburzeń akomodacji,
 • ostrości wzroku do dali i do bliży.

- Ćwiczenia:

 • pleoptyczne (leczenie niedowidzenia),
 • ortoptyczne (leczenie zaburzeń widzenia obuocznego i zeza),
 • ćwiczenia jednoczesnej percepcji, fuzji i jej zakresów oraz stereopsji,
 • ćwiczenia konwergencji,
 • usprawnianie akomodacji,
 • rehabilitacja wzroku przed i po zabiegu operacyjnym zeza,
 • nauka dzieci i ich rodziców zasad wykonywania ćwiczeń w domu.

Badanie układu naczyniowego - usługi odpłatne

Przeciwdziałaj udarom i amputacji- zrób badanie układu naczyniowego!

Choroby tętnic obwodowych stanowią realne zagrożenie dla Twojego zdrowia. Mogą być przyczyną śmierci lub trwałego kalectwa.

 

DROGI PACJENCIE!

→ Jeżeli często odczuwasz skurcze mięśni łydki,

→ Często masz ból nóg nawet po krótkim spacerze lub w spoczynku,

→ Często masz uczucie zimnych stóp,

→ Palisz papierosy,

→ Chorujesz na cukrzycę, miażdżycę, nadciśnienie,

→ W Twojej rodzinie były przypadki miażdżycy i chorób tętnic

JESTEŚ W GRUPIE RYZYKA.

 

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych w 20-50% przypadkach przebiega bezobjawowo.

Wskaźnik kostkowo-ramienny jest podstawowym badaniem w diagnostyce tej choroby.

Poradnia ginekologiczna - usługi odpłatne

dr Marek Gospodaryk

dr Małgorzata Hasiec- Strumpf

dr Radosław Laskowski

dr Cezary Ziółkowski

Specjalistyczny Gabinet Rehabilitacji Pediatrycznej - usługi odpłatne

Jeśli potrzebujesz konsultacji fizjoterapeutycznej swojego Dziecka, chcesz dowiedzieć się czy jego rozwój przebiega prawidłowo lub jeśli Twoje Dziecko ma już wcześniej zdiagnozowany problem wymagający podjęcia terapii zapraszamy na wizytę.

Więcej informacji na stronie internetowej:www.fizjomed-baby.pl