Ogłoszenie

Szanowni Państwo Pacjenci.
W związku ze wzrostem ilości osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, wprowadzamy zmiany dotyczące przyjęcia pacjentów w Poradni Lekarza Rodzinnego:<

  • porady u lekarzy będą odbywać się❗️tylko telefonicznie. Jeżeli wyniknie konieczność stawienia się osobiście na wizytę, będą Państwo umawiani na konkretną godzinę do lekarza
  • w budynku przychodni mogą przebywać maksymalnie 3 osoby
  • prośbę o przepisanie leków należy zgłaszać telefonicznie.

W obawie o Państwa dobro i bezpieczeństwo informujemy, że wizyty do lekarzy specjalistów, tj. w poradniach: alergologicznej, ginekologicznej, neurologicznej, okulistycznej i leczenia bólu zostają odwołane do dnia 27 marca b.r.
Po ustabilizowaniu sytuacji epidemiologicznej w kraju zostaną ustalone dodatkowe terminy do lekarzy, dla tych Państwa którym wizyta przepadła. O wyznaczonym terminie zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.