Ogłoszenie

Szanowni Państwo Pacjenci.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-Cov-2, wprowadzamy zmiany dotyczące przyjęcia pacjentów w Poradni Lekarza Rodzinnego.

Skorzystaj z teleporady, gdy:

- istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

- potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia,

- potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne,

- potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.